תוצאה
קטגוריה
41 / 36
88%
מגדר
41 / 36
88%
כללי
41 / 36
88%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:03:09
Run 2000m 2.00 Km 00:09:21
Total Run 2.00 Km 00:09:21
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 800 m 00:25:49
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:29:48
Run 2000m 2.00 Km 00:35:49
Total Run 2.00 Km 00:35:49
מעבר
T1
T2
דירוג