פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:02:36
Run 2000m 2.00 Km 00:07:40
Total Run 2.00 Km 00:07:40
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 800 m 00:25:37
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:29:08
Run 2000m 2.00 Km 00:34:10
Total Run 2.00 Km 00:34:10
מעבר
T1
T2
דירוג