פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:02:59
Run 2000m 2.00 Km 00:08:44
Total Run 2.00 Km 00:08:44
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 800 m 00:22:23
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:26:35
Run 2000m 2.00 Km 00:32:40
Total Run 2.00 Km 00:32:40
מעבר
T1
T2
דירוג