תוצאה
קטגוריה
41 / 28
69%
מגדר
41 / 28
69%
כללי
41 / 28
69%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:02:41
Run 2000m 2.00 Km 00:07:50
Total Run 2.00 Km 00:07:50
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 800 m 00:24:15
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:27:42
Run 2000m 2.00 Km 00:32:29
Total Run 2.00 Km 00:32:29
מעבר
T1
T2