פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:02:46
Run 2000m 2.00 Km 00:08:19
Total Run 2.00 Km 00:08:19
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 800 m 00:21:24
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:25:33
Run 2000m 2.00 Km 00:31:45
Total Run 2.00 Km 00:31:45
מעבר
T1
T2
דירוג
מיקום שם זמן
22 עמית צחי 00:30:00
23 נועם רטנר 00:30:08
24 עומר בן שם 00:31:26
25 ניר גולדינגר 00:31:32
26 אור קופרק 00:31:45
27 עילי גמליאל 00:32:04
28 רהב כהן 00:32:29
29 תום אביב 00:32:33
30 עדי אקרמן 00:32:40