פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:02:28
Run 2000m 2.00 Km 00:07:18
Total Run 2.00 Km 00:07:18
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 800 m 00:21:17
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:24:50
Run 2000m 2.00 Km 00:29:60
Total Run 2.00 Km 00:29:60
מעבר
T1
T2
דירוג