פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 2000m 2.00 Km 00:07:40
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 800 m 00:21:03
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:24:31
Run 2000m 2.00 Km 00:29:53
Total Run 2.00 Km 00:29:53
מעבר
T1
T2
דירוג