תוצאה
קטגוריה
41 / 15
37%
מגדר
41 / 15
37%
כללי
41 / 15
37%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:02:28
Run 2000m 2.00 Km 00:07:19
Total Run 2.00 Km 00:07:19
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 800 m 00:20:19
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:23:56
Run 2000m 2.00 Km 00:29:07
Total Run 2.00 Km 00:29:07
מעבר
T1
T2