תוצאה
קטגוריה
41 / 13
32%
מגדר
41 / 13
32%
כללי
41 / 13
32%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:02:25
Run 2000m 2.00 Km 00:07:12
Total Run 2.00 Km 00:07:12
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 800 m 00:20:05
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:23:36
Run 2000m 2.00 Km 00:28:53
Total Run 2.00 Km 00:28:53
מעבר
T1
T2