פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1700m 1.70 Km 00:08:01
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:19:11
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1700m 1.70 Km 00:28:59
מעבר
T1
T2
דירוג