פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1700m 1.70 Km 00:07:28
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:19:04
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1700m 1.70 Km 00:28:04
מעבר
T1
T2
דירוג