פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1700m 1.70 Km 00:07:40
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:18:32
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1700m 1.70 Km 00:27:10
מעבר
T1
T2