פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1700m 1.70 Km 00:07:10
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:18:39
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1700m 1.70 Km 00:26:47
מעבר
T1
T2
דירוג