פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1700m 1.70 Km 00:07:24
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:17:42
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1700m 1.70 Km 00:25:58
מעבר
T1
T2
דירוג
מיקום שם זמן
5 ניצן צלקה 00:24:40
6 תמרה דוד 00:24:51
7 שחר להמן 00:25:05
8 נוגה גוטליב 00:25:15
9 שחר מאירוביץ 00:25:58
10 קרן אפרת 00:26:47
11 ניצן מיליק 00:26:47
12 ימית קופרק 00:26:54
13 עומר לוי 00:27:10