פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1700m 1.70 Km 00:06:54
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:17:16
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1700m 1.70 Km 00:24:51
מעבר
T1
T2