פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1700m 1.70 Km 00:07:16
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:16:53
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1700m 1.70 Km 00:25:15
מעבר
T1
T2