פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1700m 1.70 Km 00:06:39
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:16:54
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1700m 1.70 Km 00:24:56
מעבר
T1
T2