פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1700m 1.70 Km 00:06:44
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:16:42
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1700m 1.70 Km 00:24:22
מעבר
T1
T2