פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1700m 1.70 Km 00:06:56
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:16:53
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1700m 1.70 Km 00:24:12
מעבר
T1
T2