פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1700m 1.70 Km 00:06:19
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:15:43
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1700m 1.70 Km 00:22:57
מעבר
T1
T2