פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1700m 1.70 Km 00:06:01
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:15:13
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1700m 1.70 Km 00:22:04
מעבר
T1
T2