פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1700m 1.70 Km 00:06:01
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 500 m 00:15:18
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1700m 1.70 Km 00:21:46
מעבר
T1
T2