תוצאה
קטגוריה
13 / 12
93%
מגדר
27 / 24
89%
כללי
27 / 24
89%
Run 23/27
Swim 19/27
Run 23/27
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:05:58
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 400 m 00:16:05
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:23:09
מעבר
T1
T2
דירוג
מיקום שם זמן
8 סתיו צוברי 00:21:12
9 כרמל טל 00:22:32
10 מיה לוי 00:22:39
11 שני בנארי 00:22:51
12 נועה לוין 00:23:09
13 עדי צחי 00:23:36