תוצאה
קטגוריה
14 / 11
79%
מגדר
27 / 22
82%
כללי
27 / 22
82%
Run 18/27
Swim 26/27
Run 13/27
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:05:20
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 400 m 00:16:60
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:23:02
מעבר
T1
T2