תוצאה
קטגוריה
13 / 9
70%
מגדר
27 / 18
67%
כללי
27 / 18
67%
Run 16/27
Swim 24/27
Run 19/27
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:05:13
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 400 m 00:16:02
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:22:32
מעבר
T1
T2
דירוג