תוצאה
קטגוריה
14 / 9
65%
מגדר
27 / 17
63%
כללי
27 / 17
63%
Run 20/27
Swim 16/27
Run 16/27
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:05:29
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 400 m 00:15:14
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:21:30
מעבר
T1
T2
דירוג