תוצאה
קטגוריה
13 / 8
62%
מגדר
27 / 16
60%
כללי
27 / 16
60%
Run 13/27
Swim 17/27
Run 15/27
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:05:06
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 400 m 00:15:03
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:21:12
מעבר
T1
T2