תוצאה
קטגוריה
13 / 7
54%
מגדר
27 / 14
52%
כללי
27 / 14
52%
Run 19/27
Swim 13/27
Run 14/27
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:05:23
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 400 m 00:14:22
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:20:26
מעבר
T1
T2
דירוג