תוצאה
קטגוריה
13 / 6
47%
מגדר
27 / 12
45%
כללי
27 / 12
45%
Run 11/27
Swim 12/27
Run 12/27
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:05:03
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 400 m 00:13:45
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:19:36
מעבר
T1
T2
דירוג