תוצאה
קטגוריה
13 / 5
39%
מגדר
27 / 11
41%
כללי
27 / 11
41%
Run 14/27
Swim 7/27
Run 17/27
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:05:08
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 400 m 00:13:17
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:19:35
מעבר
T1
T2