תוצאה
קטגוריה
14 / 4
29%
מגדר
27 / 7
26%
כללי
27 / 7
26%
Run 8/27
Swim 8/27
Run 8/27
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:04:54
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 400 m 00:13:05
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:18:41
מעבר
T1
T2
דירוג