תוצאה
קטגוריה
14 / 2
15%
מגדר
27 / 3
12%
כללי
27 / 3
12%
Run 3/27
Swim 3/27
Run 2/27
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:04:40
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 400 m 00:12:24
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:17:19
מעבר
T1
T2
דירוג
מיקום שם זמן
1 אביב 03 לוי 00:17:19
2 גלי רייכרט 00:17:19
3 דנה ברקוביץ 00:17:56
4 שי שגב 00:18:41
5 מיקה נפתלי 00:18:42
6 מיכל סגל 00:18:48