תוצאה
קטגוריה
21 / 21
100%
מגדר
42 / 39
93%
כללי
42 / 39
93%
Run 40/42
Swim 33/42
Run 41/42
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:06:20
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 400 m 00:16:55
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:24:30
מעבר
T1
T2
דירוג
מיקום שם זמן
17 אייל קרן 00:20:20
18 ירין גרבלי 00:21:20
19 רועי ציגלר 00:21:25
20 ליאם ואסדיאס 00:22:44
21 שרון קורילובסקי 00:24:30