תוצאה
קטגוריה
21 / 18
86%
מגדר
42 / 31
74%
כללי
42 / 31
74%
Run 20/42
Swim 36/42
Run 16/42
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:04:54
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 400 m 00:15:58
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:21:20
מעבר
T1
T2
דירוג
מיקום שם זמן
14 נבו טהר לב 00:19:27
15 רום פייביש 00:20:06
16 אופיר חכים 00:20:19
17 אייל קרן 00:20:20
18 ירין גרבלי 00:21:20
19 רועי ציגלר 00:21:25
20 ליאם ואסדיאס 00:22:44
21 שרון קורילובסקי 00:24:30