תוצאה
קטגוריה
21 / 17
81%
מגדר
42 / 27
65%
כללי
42 / 27
65%
Run 23/42
Swim 27/42
Run 17/42
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:05:01
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 400 m 00:14:57
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:20:20
מעבר
T1
T2
דירוג
מיקום שם זמן
13 ריף גרינפלד 00:19:26
14 נבו טהר לב 00:19:27
15 רום פייביש 00:20:06
16 אופיר חכים 00:20:19
17 אייל קרן 00:20:20
18 ירין גרבלי 00:21:20
19 רועי ציגלר 00:21:25
20 ליאם ואסדיאס 00:22:44
21 שרון קורילובסקי 00:24:30