תוצאה
קטגוריה
21 / 16
77%
מגדר
42 / 26
62%
כללי
42 / 26
62%
Run 30/42
Swim 22/42
Run 26/42
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:05:14
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 400 m 00:14:36
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:20:19
מעבר
T1
T2