תוצאה
קטגוריה
21 / 9
43%
מגדר
42 / 24
58%
כללי
42 / 24
58%
Run 18/42
Swim 30/42
Run 15/42
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:04:48
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 400 m 00:14:53
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:20:13
מעבר
T1
T2