תוצאה
קטגוריה
21 / 15
72%
מגדר
42 / 23
55%
כללי
42 / 23
55%
Run 35/42
Swim 15/42
Run 29/42
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:05:24
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 400 m 00:14:16
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:20:06
מעבר
T1
T2
דירוג