תוצאה
קטגוריה
21 / 6
29%
מגדר
42 / 20
48%
כללי
42 / 20
48%
Run 14/42
Swim 21/42
Run 25/42
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:04:39
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 400 m 00:13:60
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:19:33
מעבר
T1
T2