תוצאה
קטגוריה
21 / 14
67%
מגדר
42 / 19
46%
כללי
42 / 19
46%
Run 16/42
Swim 20/42
Run 21/42
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:04:42
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 400 m 00:13:58
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:19:27
מעבר
T1
T2