תוצאה
קטגוריה
21 / 5
24%
מגדר
42 / 18
43%
כללי
42 / 18
43%
Run 9/42
Swim 28/42
Run 6/42
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:04:30
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 400 m 00:14:30
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:19:26
מעבר
T1
T2