תוצאה
קטגוריה
21 / 13
62%
מגדר
42 / 17
41%
כללי
42 / 17
41%
Run 21/42
Swim 17/42
Run 23/42
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:04:55
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 400 m 00:13:54
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:19:26
מעבר
T1
T2
דירוג