תוצאה
קטגוריה
21 / 10
48%
מגדר
42 / 13
31%
כללי
42 / 13
31%
Run 13/42
Swim 14/42
Run 20/42
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:04:39
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 400 m 00:13:27
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:18:54
מעבר
T1
T2