תוצאה
קטגוריה
21 / 8
39%
מגדר
42 / 10
24%
כללי
42 / 10
24%
Run 15/42
Swim 13/42
Run 5/42
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:04:39
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 400 m 00:13:26
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:18:18
מעבר
T1
T2