תוצאה
קטגוריה
21 / 6
29%
מגדר
42 / 8
20%
כללי
42 / 8
20%
Run 8/42
Swim 9/42
Run 19/42
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:04:28
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 400 m 00:12:38
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:18:03
מעבר
T1
T2