תוצאה
קטגוריה
18 / 7
39%
מגדר
35 / 12
35%
כללי
35 / 12
35%
Run 19/35
Swim 4/35
Run 28/35
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:05:49
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:11:07
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:18:31
מעבר
T1
T2