תוצאה
קטגוריה
18 / 5
28%
מגדר
35 / 8
23%
כללי
35 / 8
23%
Run 11/35
Swim 13/35
Run 3/35
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:05:37
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:11:53
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:17:36
מעבר
T1
T2