תוצאה
קטגוריה
28 / 13
47%
מגדר
41 / 21
52%
כללי
41 / 21
52%
Run 20/41
Swim 26/41
Run 17/41
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:05:32
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:12:07
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:18:05
מעבר
T1
T2