תוצאה
קטגוריה
28 / 12
43%
מגדר
41 / 20
49%
כללי
41 / 20
49%
Run 21/41
Swim 25/41
Run 13/41
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:05:32
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:12:06
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:18:01
מעבר
T1
T2