תוצאה
קטגוריה
13 / 7
54%
מגדר
41 / 17
42%
כללי
41 / 17
42%
Run 24/41
Swim 11/41
Run 29/41
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:05:39
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:11:20
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:17:49
מעבר
T1
T2